Ilmainen ruokailu tuli Tampereen kansakouluihin jo varhain. Aleksanterin kansakoululaiset kiirehtivšt ruokailusta všlitunnille 1954, vk Ensio Kauppila