Kari Aronpuro,
Galleria

[KUNNALLISTEKNIIKKA] - [TERVEYDENHUOLTO] - [SOSIAALITURVA] - [KOULUTUS]

Terveydenhuolto
Tiina Tuulasvaara-Kaleva

Tampereella oli kätilö jo aivan kaupungin perustamisen alkuvuosina. Piirinlääkäri asettui kaupunkiin 1700-luvun loppuvuosina. Hänen aikansa ei kuitenkaan tamperelaisten sairaanhoitoon riittänyt. Arkielämän ongelmissa kaupunkilaiset kääntyivätkin apteekkarin puoleen, kunnes vuonna 1819 kaupunkiin saatiin oma välskäri. Finlaysonin tehtaan patruuna kustansi työläisilleen hoitoapua jo 1840-luvulla, hänen aloitteestaan Tampereelle myös perustettiin ensimmäinen yleinen sairaala vuonna 1848 valtion tuella. Kaupunki maksoi sairaalan lääkärin palkan. Terveydenhoitolautakunta ryhtyi 1880-luvulla todenteolla kehittämään kaupungin terveysoloja. Silloin saatiin kiertävät terveydenhoitajat, terveyspoliisit, kulkutautisairaala Nalkalaan sekä köyhäinsairaala ja mielisairaala Koukkuniemeen.

klikkaa klikkaa klikkaa klikkaa klikkaa

klikkaa

Itsenäisyyden ajan alussa oli terveydenhoitohenkilökunnan määrä lisääntynyt ja monipuolistunut. Tampereelta löytyi muun muassa koululääkäreitä, hammaslääkäreitä ja rokonistuttajia. Kaupungissa oli myös synnytyslaitos, erikoissairaaloita ja Finlaysonin tehtaan sairaala. Lisäksi viranomaiset tarkkailivat elintarvikkeita ja sitä, että työpaikkojen sääntöjä noudatettiin. Hatanpään maat ostettiin vuonna 1916 ja kartanon alueelle sijoitettiin kaupungin sairaaloita. Neuvolatoimintaa ryhdyttiin Tampereella kehittämään jo 1930-luvulla, mikä merkitsi alkua sairaanhoidon muuttamiselle kohti terveydenhuoltoa. Vuonna 1961 saatiin valtion ja kuntainliiton ylläpitämä keskussairaala, josta myöhemmin tuli lääketieteellistä opetusta antava Tampereen yliopistollinen keskussairaala. 1970-luvulla tulivat kunnalliset terveyskeskukset, joiden palvelut olivat 1990-luvulle asti ilmaisia. Kuntoutusta ja avoterveydenhuoltoa on kehitetty ja monipuolistettu 1970-luvulta alkaen.

taaksepäinKunnallistekniikka Sosiaaliturvaeteenpäin