panoraama:
tuoli 669kt

[KUNNALLISTEKNIIKKA] - [TERVEYDENHUOLTO] - [SOSIAALITURVA] - [KOULUTUS]

Sosiaaliturva
Tiina Tuulasvaara-Kaleva

Suomessa oli kerjääminen kielletty, ilman työtä kuljeskelevat määrättiin irtolaisina pakkotyöhön. Pitkälle 1800-luvun loppupuolelle kotiseudun kirkko huolehti vaivaisista eli työkyvyttömistä vanhuksista, sairaista sekä alle 12 vuotiaista orvoista. Tampere oli jaettu vaivaisruotuihin ja hoidokit kiersivät ruodun talosta toiseen ruuan ja yösijan saamiseksi. 1820-luvulla ryhdyttiin antamaan vaivaisille myös vuosiapua ja köyhäinhoitovero tuli tamperelaisille 1830-luvulla. Vähitellen yleistyi käytäntö, jossa huutokaupalla annettiin köyhiä hoidokeiksi niille, jotka alinta vuosikorvausta vastaan ottivat heidät taloonsa töitä tekemään ja asumaan. James Finlayson perusti tekstiilitehtaansa yhteyteen vuonna 1821 lastenkodin, asyylin. Alaikäiset lapset saivat puuvillatehtaalta asunnon, ruuan, vaatetuksen ja hengellistä opetusta samalla kun tekivät tehtaalla töitä.

klikkaa klikkaa klikkaa klikkaa klikkaa

1860-luvulla nälkä ajoi ihmisiä kerjuulle ja kaupunkeihin. Tampereelle perustettiin jo silloin työtupia ja teetettiin hätäaputöinä maanrakennustöitä, näin tasoitettiin mm Laukontorin. Köyhäinhoito siirtyi kirkon velvollisuuksista kaupungille 1875, avun antamisen takana oli ajatus, että jokaisen tuli maksaa saamansa avustus takaisin yhteiskunnalle esimerkiksi työllään. Kunnallinen vaivaistalo rakennettiin Koukkuniemeen 1880-luvulla, sinne sijoitettiin yhtä hyvin orvot, vanhukset, mielisairaat kuin pakkotyöhön määrätyt irtolaisetkin. Tilanpuute tuli kunnalliskodissa nopeasti vastaan, joten vähitellen toimintoja eriytettiin ja siirrettiin muualle. Lapsiin ja orpoihin jouduttiin kiinnittämään erityistä huomiota etenkin vuoden 1918 sodan jälkeen, yksityiset lastenkodit, seimet ja tarhat kunnallistettiin ja siirtolatoiminta maaseudulle alkoi. 1930-luvun lopulla sosiaalilainsäädäntöä kehitettiin mutta varsinaiset uudistukset siirtyivät sotien jälkeiseen aikaan. Valtion ja kuntien yhteistyöllä köyhäinhoidosta siirryttiin Suomessa asteittain kaikkia kansalaisia koskeviin sosiaalisiin palveluihin, ja avustuksiin sekä sosiaaliturvaan.

taaksepäinTerveydenhuolto Koulutuseteenpäin