etusivu
info
haku
muistatko?
tammerkoski-lehti

Tampereen murre

pyynikki nostalgia

[KUNNALLISTEKNIIKKA] - [TERVEYDENHUOLTO] - [SOSIAALITURVA] - [KOULUTUS]

Koulutus
Tiina Tuulasvaara-Kaleva

Kirkko vastasi lukutaidon opetuksesta Suomessa 1600-luvulta alkaen. Ripille ei päässyt, jos ei osannut lukea, ja naimisiin ei päässyt, jos ei ollut käynyt ripillä. Tamperelaisten opetus oli Messukylän emäseurakunnan vastuulla ja hyvien opettajien saaminen oli vaikeaa. Ensimmäinen opettaja, Tuomas Kriander, tuli kaupunkiin vasta 1810-luvulla, samalla vuosikymmenellä saatiin myös ensimmäinen koulutalo. Krianderin pedagogissa opetus annettiin ruotsiksi, eikä tytöillä kouluun ollut asiaa. Kaupunkiin perustettiin useita yksityisiä sekä tehtaiden kouluja, joista sittemmin kehittyi kansakouluja niin pojille kuin tytöillekin. Ensimmäinen niistä oli Finlaysonin tehtaalle vuonna 1839 perustettu Mamselli Hydénin pientenlasten koulu, jossa koulunkäynti oli ilmaista kaikille kaupungin lapsille. 1870-luvulla seurakunnat velvoitettiin perustamaan kansakouluja, jotka sittemmin muuttuivat kaupunkien itsensä ylläpitämiksi. Tampere sai vuonna 1872 kaksivuotisen alakoulun ja nelivuotisen yläkoulun, joissa tyttöjä ja poikia opetettiin ensin erikseen. Korkeampana kouluasteena toimivat ala- ja yläalkeiskoulu sekä 1870-luvulta lähtien reaalikoulu, mutta niistä ei oppilas vielä voinut jatkaa yliopistoon. Lyseon saamista kaupunkiin jarrutti maassamme tuolloin kiehuva kielipoliittinen taistelu. Yksityisen lyseon kautta Tampere vihdoinkin vuonna 1883 sai ensimmäisen lukionsa eli reaalilyseon. Vuonna 1896 perustettiin tyttöjen kouluun jatkoluokat, joista myös oli mahdollisuus pyrkiä yliopistoon. Koululaitosten määrä lisääntyi ja monipuolistui nopeassa tahdissa.

klikkaa klikkaa klikkaa klikkaa, ohessa muistelu klikkaa

1800 ja 1900-lukujen vaihteessa kaupungissa toimi kansa- ja oppikoulujen lisäksi mm teknillinen koulu, kauppakoulu, talouskoulu, Ahlmanin maamies- ja emäntäkoulu sekä työväenopisto, jossa opintielle pääsivät myös työssäkäyvät aikuiset. Tehtaissa työhön opittiin yleisimmin olemalla muutama viikko vanhemman työntekijän apulaisena. Oppivelvollisuus kaikille lapsille astui voimaan 1920-luvulla. Tehtaiden omat ammattikoulut, nk. konepajakoulut, toimivat pitkään rinnakkain kunnallisten ammattikoulujen kanssa.

klikkaa, ohessa muistelu klikkaa klikkaa klikkaa klikkaa

Peruskouluun, johon yhdistettiin kansakoulut ja oppikoulujen keskikoulut, siirryttiin Tampereella vuoteen 1981 mennessä. Yhteiskunnallinen korkeakoulu siirrettiin Helsingistä Tampereelle vuonna 1956 ja siitä kehittyi 1970-luvulle tultaessa valtion ylläpitämä Tampereen yliopisto. Korkeakoulutasoista teknillistä opetusta teollisuuskaupunkiimme oli haaveiltu jo heti sotien jälkeen. Helsingin teknillisen korkeakoulun sivukorkeakoulu tuli Tampereelle vuonna 1965, se sai ensimmäiset professuurinsa ja itsenäistyi Tampereen Teknilliseksi korkeakouluksi vuonna 1972.

taaksepäinSosiaaliturva Alkuuneteenpäin

koski kaupunki työ valta liikkuminen kulttuuri arki 1918-1940