etusivu
info
haku
muistatko?
tammerkoski-lehti


Suomen Talousseura, Turku
 
Päätös, josta valitettu senaattiin

Ne Valitukset, jotka Tampereen Kaupungin Vanhimmat ovat alamaisesti esittäneet Turun ja Porin Läänin Maaherran-Virastolle sen 5. Kesäkuuta 1816 antamasta Päätöksestä koskien Apteekkari Johan Långhjelmin esittämää valitusta, että Kaupungin-Raati kyseisessä kaupungissa rikkomalla hänelle siellä Kemiallis-Farmaseuttista-Laboratoriota varten järjestetyn tontin, on pyyhkinyt siitä osan tarkoituksessa käyttää sanotulla tontilla apteekkarin tontin ja plantaasin välissä nk. Apteekkarin kadun jatkeena olevaa olevaa maata katuna kaupungin ohi juoksevan virran rantaan; josta Päätöksestä Maaherran-Virasto on esittänyt: että koska Tampereen Kaupungin Asema-Kaava ei tunne mitään katua, joka johtaisi alas virtaan Apteekin ja kyseisen Laboratorio-Tontin välistä ja koska Maaherran-Virasto ei myöskään näe mitään tarkoitusta sille mitä Kaupungin-Raati jutussa on esittänyt, se velvoittaa Kaupungin-Raadin, ylläolevan Armollisen Päätöksen mukaisesti viipymättä luovuttamaan Långhjelmille alueen Plantaasin vierestä Tavalla josta edellä on säädetty; Senaatin Talousosaston Pk 12.2.1820.

takaisin alkuun seuraava
gallerian alkuun