etusivu
info
haku
muistatko?
tammerkoski-lehti


Kuva: Museovirasto,
Postitirehtööri Kustaa Ladau
 
Herra Posti-Tarkastaja

Hämeenlinnaan 12.2.1828 lääninhallituskaupungin postimestariksi - postitarkastajaksi. Erityisenä tehtävänään valvoa postinkuljettajia ja postitalonpoikia. Ahkerassa kirjeenvaihdossa läänin posti-mestarien kanssa? Kiersi piirinsä kahdesti vuodessa maksaen postimestarien ja postinkuljettajien palkat. Toimitti tilityksen suorittamistaan varoista postikamreerille. Tarkasti vuoden ensimmäisellä matkalla olivatko postinkuljettajien rengit reippaita ja hevoset kunnollisia, olivatko postitorvet ja aseet sekä muut varusteet asianmukaisessa kunnossa. Käytti tarkastusmatkoillaan postinkuljettajien hevosia. Postitti vuoden lopussa tarkastuspöytäkirjat postitirehtöörille.

Sai marraskuussa 1829 kirjeen "suurelta hirttämättömältä", postitirehtööri Kustaa Ladaulta, joka kirjoitti kuin mies miehelle (Anjalanmies Anjalanmiehelle):

Tehdessäni nyt lopullisen päätöksen jutussa, joka koskee Kolmensadan Ruplan Maksuosoitusta, joka puuttui eräästä 21. Syyskuuta viime vuonna Turusta Hämeenlinnan Posti Konttoriin lähetetystä kirjatusta Virka kirjeestä, olen minä, mitä pääasiaan tulee, havainnut aiheelliseksi vapauttaa Herra Kapteenin kaikesta vastuusta, - , mutta sitä vastoin en ole voinut välttyä kiinnittämästä erityistä huoniotani jutun virheelliseen käsittelyyn, minkä Herra Kapteeni on antanut koitua syykseen. -

Paitsi mitä itse asiasta on ilmoitettu huomautetaan: 1. Että herra kapteeni, sen sijaan että olisi Postimestari Ohjesäännön 20§ mukaisesti heti ensimmäisellä Postilla yllämainitun puutteellisuuden havaittuaan siitä minulle kertonut, ryhtyikin toimenpiteisiin, ei ainoastaan ensiksikin kirjoittamalla, minulta salassa, Hovi Neuvos Langelille, jolla oli rahalähetyksen moitteettomuuden suhteen ensikäden vastuu, vaan myös, sen lisäksi, lähettämällä hänelle rahalähetyksen päällyksen, joka on eräs tärkeimmistä todisteista tässä jutussa, sekä vasta 14. sanotun vuoden Lokakuuta, ja siten kolme viikkoa myöhemmin kuin olisi pitänyt, ilmoittanut minulle asiasta, mikä näin kaikin puolin muodostuu vastakkaiseksi teoksi oikealle menettelylle, ja josta ei voida välttää langettamasta yllämainitussa pykälässä sanotun velvollisuuden laiminlyönnin perusteella eroa puoleksi vuodeksi virantoimituksesta;

_ _ _

Näiden virheiden ja täten osoitetun anteeksiantamattoman laiminlyönnin vuoksi en voi välttyä esit-tämästä mitä vakavimmin Herra Kapteenille ankaraa varoitusta, että hänen on sellaisia ja kaikkia muita virheitä tämän jälkeen tarkasti virantoimituksessa varottava, mikäli Herra Kapteeni haluaa välttyä kaikesta virheellisestä menettelystä ja voi vättyä seurauksilta: Waroitan neuvollani Herra Kapteenia aina, mutta erityisesti milloin jokin epätavallinen tapaus sattuu, ensiksi ottamaan tarkoin selkoa velvollisuudestaan Ohjesäännön ja muiden Määräysten suhteen, ennen kuin Herra Kapteeni ryhtyy mihinkään asian kannalta välttämättömäksi katsottavaan toimenpiteeseen.

G.L.
takaisin alkuun seuraava
gallerian alkuun