[ALKUUN] - [TUOTANTO] - [TOTEUTUS] - [SELAIN & PLUG-IN] - [PALAUTE] - [SIVUKARTTA]

Tervetuloa tutustumaan Tampereen historiaan!

Kun Tampere täytti 220 vuotta, tehtiin sen historiasta Koskesta voimaa -verkkojulkaisu, joka kertoo, miten Tampere on kehittynyt Tammerkosken rannalle ja saanut koskesta voimaa.

Tämän INFO-osion takaa löydät Koskesta voimaa -"käyttömanuaalin". Yläpuolelta aukeavat linkit, joiden takaa saat teknistä tietoa sekä tietoa sivuston toteuttajista, kirjottajista jne. Seuraavassa selitetään lyhyesti sivuston rakennetta.

"Lyhyesti"-osio

Tampereen historiaa voit lähestyä aiheittain jaettujen "lyhyesti" -sivujen tai vuosiväleittäin jaettujen "aikakausittain" -sivujen kautta. Lyhyesti -puolella kaupungin historia on jaettu seitsemään teemaan, joista saat eteesi Tampereen historian pähkinänkuoressa. Kuhunkin teemaan liittyy äänimaisema, jonka saat päälle klikkaamalla tekstin ylälaidassa olevaa nuottia.

Osion erikoisuuksia ovat mm. panoraamakuvat vanhasta Tampereesta, animaatio Tammerkosken vesivoimanotosta, Finlaysonin alueen kolmiulotteinen malli sekä monet ennen kuulemattomat muistelut. Linkin näihin muisteluihin löydät kunkin sivun vasemmasta reunasta tai se on liitetty aiheeseen kuuluvaan valokuvaan. Tunnistat tällaisen valokuvan paksummasta mustasta reunuksesta. Valokuvat saat suuremmiksi ja löydät muistelun klikkaamalla kuvaa kerran.

"Lyhyesti" -osioon on linkitetty erilaisia, kutakin teemaa valottavia esityksiä, jotka muodostavat omia kokonaisuuksiaan Tampereen verkkohistoriassa. Linkki näihin esityksiin, kuten sivuston muihinkin erikoisuuksiin, löytyy aina sivun vasemmasta reunasta.

"Lyhyesti"-osioon on lisäksi kerätty verkosta jo löytyviä, Koskesta voimaa -sivuston ulkopuolisia Tampereen historiaan liittyviä www-sivuja. Ne on järjestetty kuhunkin teemaan liittyen ja linkki näihin osoitteisiin löytyy aina kunkin sivun alareunasta. Mikäli tekijöiden puolesta jotain teemaan ja Tampereen historiaan liittyvää linkkiä ei olla lisätty, myös kävijällä on mahdollisuus lisätä se. Tämä tapahtuu ko. sivun alareunassa Lisää linkki -kohdasta. Lisätty linkki lyhyine kuvauksineen tulee näkyviin välittömästi. Tampereen verkkohistoriasivuston tekijät eivät kanna vastuuta lukijoiden lisäämistä linkeistä tai niiden sisällöstä. "Lyhyesti" -sivujen sisällöstä vastaa Tampereen museot.

"Aikakausittain"-osio

Aikakausittain jaettu osuus antaa syventävää tietoa kustakin seitsemästä teemasta. Näin pyritään tuomaan esille historian vaikutus tulevaisuuteen ja samanaikaisten tapahtumien vaikutus toisiinsa. Ensimmäisessä vaiheessa käsitellään vuosia 1918 - 1940. Tampereen yliopiston Historiatieteen laitos tuottaa aikakausittain rakennetut sivustot verkkoon. Työ tapahtuu osittain tutkijoiden ja opettajien sekä osittain opiskelijoiden voimin.

"Aikakausittain"-osio on laaja ja kattava. Se sisältää tilastoja, tutkimuksia, dokumenttiaineistoa, kuten vuosikertomuksia sekä lakeja ja asetuksia. "Aikakausittain"-osiosta löydät myös karttoja ja henkilökuvia. Pääset liikkumaan sivustolla ja syventämään tietojasi ollessasi jo jollain teemasivulla yläreunan graafista palkkia hyödyntäen. Valitset sen yläreunasta teeman ja alareunasta joko kohdan lyhyesti tai aikavälin 1918-40.

Hakukone

Linkki Kosketa voimaa -sivuston omaan hakukoneeseen löytyy vasemmasta ylänurkasta. Voit suorittaa hakuja sekä "Lyhyesti" että "Aikakausittain" -osioiden teksteistä. Löydät tarkemmat ohjeet hakukoneen yhteydestä.

Kaikki muistelemaan!

Olennainen osa tätä kokonaisuutta on Tampereen paikallishistoria -verkkoyhteisön ja kuntalaisten digitaalisen perinnepankin muodostaminen. Vapaamuotoisten ja tutkijoiden laatimien kyselylomakkeiden avulla annetaan kaikille mahdollisuus liittää muistojaan osaksi verkkohistoriasivustoa. Muistelulomakkeet löydät "Muistatko?" -linkin takaa, sivun vasemmasta yläkulmasta.

Tammerkoski-lehti

Koskesta voimaa -sivustolle tullaan saamaan mukaan Tammerkoski-lehden vuosikerrat 1938-1979. Digitoidut lehdet liitetään kokonaisuuteen vaiheittain työn edetessä. Linkki lehtiin sijaitsee sivun vasemmassa yläkulmassa.