Jussinkylää 1800 ja 1900-lukujen vaihteessa, vk Kaarlo Mäkinen