Tuotannon katukahvila Hämeenkadulla 1950-luvulla, vk Ensio Kauppila