Herrasväen salin uusrokokoo sohvakalusto 1800 ja 1900-lukujen vaihteesta, vk William Lomax