Puiset vesiruuhet Frenckellin paperitehtaalla 1800 ja 1900-lukujen vaihteessa, vk J. Pahlman