Kaupungin sähkövoimalaitoksen turbiinit 1930-luvulla, vk tuntematon