Tampellan työkalupajan koneet käyttivät nekin valta-akselia 1910-luvulla.