Hämeensillan eteläpuolella pyöri vesiratas vielä 1870-luvulla
vk. Svante Lagergren