Alavoima Oy Tammerkosken alaputouksella 1930-luvulla.