Alakosken johdinpadot 1880-luvulla
vk. Svante Lagergren