Vesi virtaa Pyörät pyörii Akselit pyörii Sähkövirtaa
klikkaa minua klikkaa minua
klikkaa minua klikkaa minua

  
Kosken virtaus muutetaan turbiineilla liikkeeksi, joka muutetaan generaattoreissa nykyisin vaihtojännitteeksi. Jännite kulkee vaihdejohdoilla generaattorista muuntajille, jotka muuntavat 5 kV:n virran 20 kV:iin ja sitten esim. kotitalouksille riittävään 4 kV. Sähköä välitetään verkossa. Tehtaiden koneilla sähkövirta muuttuu uudelleen liikkeeksi, lampuissa se valaisee ja kotiliedellä lämmittää veden höyryäväksi.  

klikkaa minua klikkaa minua
klikkaa minua klikkaa minua
 

Generaattorissa turbiiniakselin pyörittää metallista napapyörää eli roottoria. Liikkeestä syntyy magneettikettä. Sen kulkiessa generaattorin kiinteän osan staattorin läpi, muodostuu sen käämeihin vaihtojännite. Ensimmäiset generaattorit olivat vaaka-akselisia tasavirtakoneita mutta vaihtovirtakoneet syrjäyttivät ne nopeasti.

Tampereen kaupungin kosken voimalaitoksessa vesi johdetaan jako-altaasta pystyakselisen Kaplan -turbiini ympärille spiraaliin. Virtausta voidaan säädellä johtopyörän kääntyvien siivekkeiden avulla. Turbiinin sisäpuolinen juoksupyörä alkaa akseleineen pyöriä kun vesi kulkee sen lävitse. Vesi jatkaa matkaansa nk. imutorven kautta edelleen alakanavaan ja takaisin Tammerkoskeen.

 Vesi virtaa   pyörät pyörii  Akselit pyörii
Sähkövirtaa
 Koskesta voimaa