Radioyhdistyksen puinen paviljonki kosken rannassa 1920-luvulla, vk Horne