Televisiota rakennetaan 1957 tulevan Tamvision tiloissa Frencellissä, vk Jussi Kangas