murrekartta
 
[MURRE-ETUSIVU] - [PIIRTEITÄ] - [VANHAA MURRETTA] - [UUTTA MURRETTA] - [PAKINAT] - [TUTKIMUS] - [LINKIT]

TAMPEREEN MURRE SUOMEN MURREKARTALLA

Tampereen seudun vanha murre kuuluu suomen kielen hämäläismurteisiin. Hämäläismurteet ovat yksi suomen kielen kahdeksasta päämurteesta. Nämä kahdeksan päämurretta muodostavat kaksi ryhmää: länsi- ja itämurteet.

Länsimurteita ovat
- lounaismurteet
- lounaiset välimurteet
- hämäläismurteet
- Etelä-Pohjanmaan murre
- Keski- ja pohjoispohjalaiset murteet
- Peräpohjan murteet.

Itämurteita ovat
- savolaismurteet
- kaakkoismurteet.

Hämäläiset tervanpolttajat ruokatauolla 1935. vk Nils Rasmussen.

Hämäläismurteet jakautuvat edelleen pienempiin murreryhmiin. Pääryhmiä on hämäläismurteissa neljä: lännestä itään lueteltuina Ylä-Satakunnan murteet, peri- eli sydänhämäläiset murteet, etelähämäläiset murteet ja kaakkoishämäläiset murteet. Hämäläismurteiden alue ulottuu luoteesta Honkajoelta aina kaakkoon Vehkalahdelle asti. Pohjoisin hämäläismurteinen pitäjä on Virrat, eteläisimmät taas Nurmijärvi ja Tuusula, onpa vanhastaan valtaosin ruotsinkielisen Helsingin pitäjänkin — nykyisen Vantaan — pohjoisosan suomalaiskylien kieli ollut hämäläistä.

Hämäläistä vauhtia kruunuhäissä Tampereella 1951. vk Pekka Kosonen. Hämäläismurteiden ryhmistä Tampereen seudun murre kuuluu peri- eli sydänhämäläisiin murteisiin; se on siis keskeistä hämäläismurretta. Tampere sijaitsee kuitenkin perihämäläisen murrealueen laidalla alueen länsiosassa suhteellisen lähellä perihämäläisten ja Ylä-Satakunnan murteiden rajaa. Sellaisten Tampereen lähiseudun osin jo entisten pitäjien kuin Karkun, Suoniemen ja Hämeenkyrön vanhat puheenparret kuuluvat jo Ylä-Satakunnan murteisiin.

Päämurteiden rajat ovat Tampereesta jo kauempana: lounaisten välimurteiden alue alkaa Huittisten—Kokemäen—Kullaan tienoilta ja savolaismurteiden alue Kuhmoisista ja Jämsästä. Längelmäen ja Kuhmoisten murreraja on siis samalla suomen kielen länsi- ja itämurteiden raja.

Tamperelainen puhe on peruspiirteiltään varsin hämäläistä, mutta siinä on myös erityispiirteitä, jotka erottavat sitä perihämäläisistä naapureistaan.
 

 

[ETUSIVU] - [PIIRTEITÄ] - [VANHAA MURRETTA] - [UUTTA MURRETTA] - [PAKINAT] - [TUTKIMUS] - [LINKIT]