[MURRE-ETUSIVU] - [PIIRTEITÄ] - [VANHAA MURRETTA] - [UUTTA MURRETTA] - [PAKINAT] - [TUTKIMUS] - [LINKIT]

TAMPEREEN MURTEEN TUTKIMUS

Murteen tallennus
Tampereen murretta on tallennettu kielitieteellisiin tarkoituksiin jo 1950- ja 1960-luvulla. Myöhempi akateemikko Pertti Virtaranta haastatteli vanhoja tamperelaisia murteenpuhujia jo loppukesällä 1951. Nuorisonahkiaiset 'Kanalassa',Tammerkosken tyttölyseossa 1959.Näistä ja myöhemmin tehdyistä haastatteluista Virtaranta on julkaissut Tampereen murrekirjan vuonna 1987; kirjaan sisältyy näytteitä myös Messukylän ja Teiskon murteista.

Ratkaisevasti tamperelaisaineisto karttui 1960-luvun alussa, jolloin Tampereen kaupungin vanhaa murretta tallennettiin Suomen kielen nauhoitearkiston kokoelmiin; yhteensä Tampereen murretta on nauhoitearkistossa lähes 80 tuntia.

Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos on tallentanut Tampereen nykyistä puhesuomea kolmesti; 1970- ja 1990-luvulla on haastateltu eri-ikäisiä ja sosiaaliselta taustaltaan erilaisia tamperelaisia, ja lisäksi 1990-luvun alussa on tallennettu tamperelaisten ammattikoululaisten ja lukiolaisten puhetta. Tätäkin nauha-aineistoa on useita kymmeniä tunteja.

Murteen tutkimus
Tampereen vanhakantaisinta murretta ei ole juuri tutkittu. Aineistoa on kuitenkin tarjona runsaasti, joten tutkimus on vastaisuudessa mahdollista.

Tampereen nykypuhekieltä on tutkittu osana hanketta, jossa tarkastellaan myös Turun, Helsingin ja Jyväskylän puhesuomea. Suurin osa tästä tutkimuksesta sisältyy Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitoksen opiskelijoiden opinnäytetöihin; niiden perusteella on laadittu myös 1970-luvun tamperelaispuhetta käsittelevä painettu julkaisu Tampereen puhekieli tutkimuskohteena.

Kirjallisuutta:

Jonninen-Niilekselä, Kaija (toim.) 1982: Tampereen puhekieli tutkimuskohteena. Folia fennistica & linguistica. Tampereen yliopiston suomen kielen laitoksen julkaisuja 6.

Virtaranta, Pertti 1987: Tampereen murrekirja. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.
 

 

[ETUSIVU] - [PIIRTEITÄ] - [VANHAA MURRETTA] - [UUTTA MURRETTA] - [PAKINAT] - [TUTKIMUS] - [LINKIT]