Nahkoja nostetaan parkkisammioista 1800 ja 1900-lukujen vaihteessa, vk K. Mäkinen