Nahkuri Koskinen verstaassaan 1800 ja 1900-lukujen vaihteessa, vk K. Mäkinen