Nahkurinverstaan leikkaus- riivaus- ja valssaustyötä, vk K. Mäkinen