Kuuntele taustaääntä [KÄSITYÖLÄISET] - [TEOLLISUUS] - [PALVELUT]

"Tampere on toimekas, siks´ onkin loistokas"

Käsityöläiset
Tiina Tuulasvaara-Kaleva

Tamperelaisille annettiin kaupunkia perustettaessa määräys, jonka mukaan heidän toimeentulonsa tuli liittyä kauppaan, tehtaisiin tai käsityöhön. Teollisuuden vauhdittamiseksi kaupunkilaisille suotiin erioikeuksia: manufaktuurien perustajat saivat edullista tonttimaata ja lainaa, vapautuksen veroista, oikeuden tuoda raaka-ainetta tullitta ja myydä tuotteitaan rajoituksetta. Käsityöläisten aika kesti kuitenkin aina 1800-luvun puoliväliin saakka. Herrasväen palkolliset ja käsityöläisten oppipojat olivat laillisen suojelun alaisia vuoteen 1879 saakka: isännät päättivät työläistensä toimista "kohtuullisella huoneen kurituksella" mutta olivat samalla velvollisia huolehtimaan heille "terveellisen ja ulottuvan ruuan sekä sopivan asunnon". Vuorokauden ja vuodenaikojen rytmi sääteli ajankäyttöä vielä 1800-luvun alussa, työtä voitiin tehdä niin pitkään kuin valoa riitti. Työstä vapaaksi oli julistettu vain pyhät ja kirkolliset juhlapäivät.

klikkaa klikkaa klikkaa, ohessa muistelu

klikkaa klikkaa

  Teollisuuseteenpäin